Tkabber i kilka kont.

Już myślałem, że nie jest możliwe dokonfigurowanie kilku kont do Tkabbera, bo wyklikać tego się nigdzie nie da. Ale ostatnią deską ratunku spojrzałem do przykładowego config.tcl. I pouzupełnieniu okazało się, że po wpisaniu sobie do niego kilku kont np:

# ogólne
set ::loginconf(resource) Buu/Tkabber
set ::loginconf(usessl) 1
# pierwsze konto
set ::loginconf1(user) user
set ::loginconf1(server) serwer1.pl
set ::loginconf1(password) “xxx”
# drugie konto
set ::loginconf2(user) user
set ::loginconf2(server) serwer2.pl
set ::loginconf2(password) “xxx”
set ::loginconf2(usealtserver) 1
set ::loginconf2(altserver) “10.10.10.10”
# trzecie konto
set ::loginconf3(user) user
set ::loginconf3(server) serwer3.pl
set ::loginconf3(password) “xxx”
set ::loginconf3(usealtserver) 1
set ::loginconf3(altserver) “192.168.1.1”
# domyslne konto
array set loginconf [array get loginconf3]
set ::loginconf(replace_opened) 0

W opcjach logowania pojawiają się profile. Pieknie! Opcja ” set ::loginconf(replace_opened) 0 ” umożliwia tworzenie kolejnych sesji bez rozłączania już nawiązanych. Więc CTRL+1, CTRL+L potem CTRL+2, CTRL+L itd. Problem jeden, rozmawiać z osobami z konta nie domyślnego można, jednak dodawanie, autoryzacja, zmienianie vCard… działa tylko na domyślnym. Mi to nie przeszkadza. Bo jedno jest testowe, na drugim mam shared roster i na domyślnym dopiero normalnie korzystam. Jednak dla większości osób to dyskwalifikacja klienta. Szkoda! Jednak widziałem ( AFAIR ), że poprawka do tego czeka w TODO do wersji 1.0.0.