Roczek!


bulma:/etc/bind# uptime
17:19:34 up 365 days, 16:18, 3 users, load average: 0.00, 0.02, 0.03

Sto lat, sto lat, niech serwuje nam!
Sto lat, sto lat, niech serwuje nam!
Jeszcze raz, jeszcze raz, niech serwuje nam!
Serwuje nam!

Troche Geek’owe to wszystko, przepraszam.