Jabber za firewallem.

Serwer Jabbera netcube.pl otrzymał ostatnio możliwość łączenie się poprzez SSL na porcie 443, co zapewni połączenie także osobom pracującym za bardzo restrykcyjnymi firwallami, co ostatnio ma coraz częściej miejsce.