Dirty Dozen

Jako osoba, która ostatnio poświęca sporo czasu na dopieszczanie systemów antyspamowych, żywo interesuje się tematem spamu jako zjawiska.
Ostatnio SophosLab opublikował coroczną listę 12 najbardziej spamujących krajów nazywaną “Dirty Dozen“. Jak zwykle na pierwszym miejscu jest USA z którego wysyłany jest prawie co piąty e-mail będący spamem ( 19.8 % ), Jednak co najciekawsze w całym raporcie jest iż na miejsce “medalowe” wskoczyła Polska z 7,4 %, wysyłając prawie tyle samo spamu co drugie Chiny ( 7,5 % ), które ostatnio znacznie zredukowały ilość spamu gdyż w poprzednim zestawieniu jak równy z równym walczyli w palmę pierwszeństwa z USA. Niestety oznacza to tylko, że poziom wiedzy informatycznej Polaków jest na bardzo niskim poziomie i nie potrafią należycie zabezpieczyć swoich komputerów oraz co jest drugą istotną sprawą iż firmy jak TP ( której użytkownicy należą do największych spamerów na świeci i dzięki tej firmie w słowniu mamy “dzieci neostrady” ), Multimedia, UPC czyli główni operatorzy oraz wiele inny mniejszych nie informują klientów o tym, że ich komputer rozsyła spam i jest niezbędne podjęcie odpowiednich ( natychmiastowych ) kroków, tylko zazwyczaj raporty do abuse@ trafiają wprost do /dev/null.  Jak widać skala tego zjawiska jest ogromna ponieważ jesteśmy nie tylko porównywani do Chin, ale zdystansowaliśmy kraje w których ilość komputerów jest znacznie większa np. Rosje, czy UK, które nawet w wypadło z ostatniego notowania ( a byli na 10 miejscu ) zajmując 13 miejsce.

Komentarz konsultanta ds. bezpieczeństwa w Sophos Carole Theriault:

“The US stands out like a sore thumb in this dirty dozen, China, who until recently was an intimate rival to the US, dropped dramatically during the last quarter. Poland, on the other hand, has now gate-crashed the top three. The fact that its population, and undoubtedly its number of computers, is much lower than the likes of Russia, India, China and the States, suggests that Polish users need to take a close look at the security holes on their computers. Polish authorities would be wise to educate users on safe computing to ensure that they are not responsible for sending out massive gluts of spam.”

Pełne zestawienie:
1. USA – 19.8%
2. Chiny (oraz Hong Kong) – 7.5%
3. Polska – 7.4%
4. Południowa Korea – 7.0%
5. Włochy – 5.0%
6. Francja – 4.1%
7. Niemcy – 3.7%
8. Hiszpania – 3.5%
9. Brazylia – 3.1%
10. Rosja – 3.0%
11. Indie – 2.8%
12. Tajwan – 2.5%
INNI – 30.6%

Najwięcej spamu jest wysyłane z Europy ( 35 % ), druga jest Azja ( 33,4 % ), trzecia Ameryka Północna ( 22,9 % ), która jednak zredukowała ilość spamu. Tak dodając ilość spamu w pierwszym kwartale 2007 wzrosła w stosunku do pierwszego kwartału o 4,2 %.